Regulaminy


REGULAMIN PROMOCJI W SPIN CITY

 

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji  w Spin City, warunki korzystania i czas trwania Promocji.
 2. Organizatorem akcji jest spółka pod firmą Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 zwana dalej: „Organizatorem”.

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze managera Klubu oraz w serwisie internetowym, pod adresem www.spincity.pl
 2. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne materiały  informacyjne, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy.

 

§2

WARUNKI UCZESTNICTWA I PROMOCJI

 1. Promocja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, a w przypadku osób niepełnoletnich za zgodą i pod stałą opieką i nadzorem osoby zobowiązanej do nadzoru nad nimi (rodzica, opiekuna prawnego bądź osoby przez niego pisemnie upoważnionej).
 2. Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy tylko osób pełnoletnich i nie będących pod wpływem alkoholu.
 3. Promocja w zakresie sprzedaży i spożywania alkoholu dotyczy napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

 

 • §3

PROMOCJE

Promocja „Zakręcone Czwartki w Spin City”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja obowiązuje w dniach 01.05.2022 - 31.08.2022.
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 31.08.2022r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

Zasady promocji „Zakręcone Czwartki w Spin City”

 1. Promocja dotyczy gry w kręgle na jednym torze, w czasie 60 min. Maksymalna liczba osób, mogących uczestniczyć w grze na jednym torze wynosi 8.
 2. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych obowiązuje w czwartki  w godzinach 10:00 – 24:00
 3. Promocja „Zakręcone Czwartki” nie obowiązuje w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
 4. Promocyjna cena gier na torze bowlingowym jest stała, niezależnie od liczby osób biorących udział w grze  (z zastrzeżeniem pkt.1)  i wynosi 79zł/ brutto/60minut.
 5. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych nie podlega ograniczeniom wiekowym.
 6. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych jest skierowana do klientów indywidualnych (jedna osoba może wykupić jednocześnie maksymalnie 2 tory na czas 2 godzin). 
 7. Promocyjna cena nie dotyczy organizacji eventów, imprez firmowych. 

 

§4

Promocja „Happy Hours”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja obowiązuje w dniach 01.01.2022 -31.04.2022 r.
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 31.08.2022r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

 

Zasady promocji „Happy Hours”

 

 1. Promocja „Happy Hours” (zwana dalej HH), prowadzona jest w dni robocze, od wtorku do czwartku, w godzinach 17:00 – 20:00.
 2. Promocja dotyczy:

a)      sprzedaży piwa marki Tyskie, o pojemności 0.5l, sprzedawanego z dystrybutora;

b)      sprzedaży drinków: „Mojito”, „Kamikadze”, „Paloma”, ”Cosmopolitan”, „Campari Bitter”, „Caiprinha”.

 1. Promocyjna sprzedaż napojów alkoholowych skierowana jest do osób pełnoletnich, które w okresie trwania Promocji, zakupią w ramach zamówienia:

a)      duże (0,5l) piwo marki Tyskie, nalewane z dystrybutora

lub

b)      drinka, wybranego spośród napojów objętych promocją (pkt. 2b)

 1. W razie wątpliwości, dotyczących pełnoletniości Klienta, personel ma prawo wylegitymować Klienta, a w razie odmowy - odmówić sprzedaży alkoholu.
 2. Cena promocyjna wyniesie 9 zł brutto za jedno piwo oraz 13.90 zł brutto za drinka.

 

§5

Promocja „Bilardowy wtorek”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja trwa w dniach 01.01.2022 - 30.04.2022r..
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 31.08.2022r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

 

Zasady promocji „Bilardowy wtorek”

 

 1. Promocja dotyczy gry w bilard na jednym stole, w czasie 60 min.
 2. Promocyjna sprzedaż gry w bilard obowiązuje we wtorki  w godzinach 10:00 – 24:00
 3. Promocja „Bilardowy wtorek” nie obowiązuje w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
 4. Promocyjna oferta gry w bilard wynosi 50% ceny według obowiązującego cennika gry dostępnego na stronie spincity.pl
 5. Promocyjna sprzedaż gry w bilard nie podlega ograniczeniom wiekowym.
 6. Promocyjna sprzedaż gry w bilard jest skierowana do klientów indywidualnych (jedna osoba może wykupić jednocześnie maksymalnie 2 godziny gry). 
 7. Promocyjna cena nie dotyczy organizacji eventów, imprez firmowych. 

 

§6

Promocja „Piwny poniedziałek”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja trwa w dniach 01.01.2022 - 30.04.2022r.
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 31.08.2022r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

 

Zasady promocji „Piwny Poniedziałek”

 

 1. Promocja „Piwny Poniedziałek”, prowadzona jest w poniedziałki w dni robocze, w godzinach 10:00 – 00:00.
 2. Promocja dotyczy:

a)      sprzedaży piwa marki Lech, marki Tyskie oraz marki Książęce Pszeniczne o pojemności 0.5l, sprzedawanego z dystrybutora ze zniżką 50% od aktualnie podanej ceny w cenniku Spin City

 1. Promocyjna sprzedaż napojów alkoholowych skierowana jest do osób pełnoletnich, które w okresie trwania Promocji zakupią w ramach zamówienia duże (0,5l) piwo marki Lech, Tyskie lub Książęce Pszeniczne, nalewane z dystrybutora
 2. W razie wątpliwości, dotyczących pełnoletniości Klienta, personel ma prawo wylegitymować Klienta, a w razie odmowy - odmówić sprzedaży alkoholu.

 

 • §7

Promocja „Ladies Party”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja trwa w dniach 01.01.2022 - 30.04.2022r.
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 31.08.2022r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

 

Zasady promocji „Ladies Party”

 

 1. Promocja „Ladies Party”, prowadzona jest w piątki w dni robocze, w godzinach 10:00 – 23:00.
 2. Promocja dotyczy:

a)      sprzedaży drinków alkoholowych i bezalkoholowych ze zniżką 50% od aktualnie podanej ceny w cenniku Spin City

 1. Promocyjna sprzedaż napojów alkoholowych skierowana jest do kobiet pełnoletnich, które w okresie trwania Promocji zakupią w ramach zamówienia drinki alkohole lub bezalkoholowe dostępne w cenniku Spin City.

 

 

Regulamin „Karta podarunkowa Spin City”

 

 1. Definicje:
  1. Wydawca  – Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, adres strony:www.cinema-city.pl (dalej jako: Strona Internetowa), adres e-mail pow.bok@cinema-city.pl, zwana także "Cinema City",
  2. Karta – karta podarunkowa w formie bonu towarowego wydanego na okaziciela, uprawnia Użytkownika do jego realizacji poprzez wymianę na 1h gry w kręgle lub 1h gry w bilard w Centrum Rozrywki Spin City. Każda Karta zawiera unikalny kod. Kartę można wykorzystać wyłącznie w Centrum Rozrywki Spin City w Warszawie.
  3. Użytkownik – każdorazowy posiadacz Karty,
 2. Użytkownik Karty poprzez zakup oraz korzystanie z Karty oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami, rozumie ich treść, nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się je przestrzegać.
 3. Karty można nabyć w biurze managera Centrum Rozrywki Spin City ul. Powstańców Śląskich 126A w Warszawie.
 4. Wydawca Karty zastrzega sobie prawo do sprzedaży innego typu kart, których zakres obowiązywania zostanie opisany w odrębnym regulaminie.
 5. W celu realizacji Karty należy ją wymienić na usługę której dotyczy w kasie Centrum Rozrywki Spin City.
 1. Po wymianie Karty na wybraną usługę nie ma możliwości zwrotu.
 1. Podstawą korzystania z Karty jest jej kod, w związku z czym Klient jest zobowiązany chronić kod Karty i nie udostępniać go osobom trzecim, m.in. w postaci zdjęcia. W przypadku gdy kod uwidoczniony na Karcie jest nieczytelny lub został uprzednio wykorzystany (co zostało zarejestrowane w systemie), dana Karta nie zostanie przyjęta przez obsługę Centrum Rozrywki Spin City.
 2. Posiadanie Karty nie gwarantuje możliwości skorzystania z toru do gry w kręgle lub stołu do gry w bilard w dowolnym terminie. Istnieje możliwość wcześniejszych rezerwacji telefonicznych pod numerem 22 241 95 73 lub za drogę mailową rezerwacje@spincity.pl.
 3. Cinema City posiada w sprzedaży następujące Karty do Centrum Rozrywki Spin City:

Lp.

Rodzaj Karty Podarunkowej

Zakres obowiązywania

Cena

1.

Karta podlegająca wymianie na 1 godzinę gry w kręgle

Centrum Rozrywki Spin City

139zł

2.

Karta podlegająca wymianie na 1 godzinę gry w bilard

Centrum Rozrywki Spin City

40zł

 

 1. Usługi, z których można skorzystać w Centrum Rozrywki Spin City w związku z realizacją Karty, wskazane są na Karcie.
 2. Karty nie obowiązują na wydarzenia specjalne, w tym m.in. turnieje gry w kręgle i imprezy zamknięte  (o wydarzeniach informują pracownicy Centrum Rozrywki Spin City, są one również oznaczone na stronie internetowej Spin City).
 3. Karty nie łączą się z innymi ofertami promocyjnymi w Centrum Rozrywki Spin City, chyba że regulamin danej promocji przewiduje taką możliwość.
 4. W przypadku Kart na kręgle, Użytkownik ma prawo otrzymać maksymalnie 8 par obuwia do gry w kręgle. Buty należy zwrócić obsłudze kręgielni po zakończonej grze.
 5. Użytkownik Karty przekazując go osobie trzeciej zobowiązany jest do poinformowania kolejnego użytkownika o zasadach korzystania z Karty określonych w niniejszym regulaminie.
 6. Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie osobie trzeciej przez posiadacza Karty informacji określonych w niniejszym regulaminie.
 7. Bez uprzedniej, pisemnej zgody Wydawcy Karty posiadacz Karty nie jest uprawniony do jej odsprzedaży.
 8. W przypadku reklamacji Karty należy przedstawić dowód zakupu.
 9. Wydawca Karty nie przyjmuje zwrotów Kart. Nie ma możliwości zamiany Karty na gotówkę ani wystawienia jej duplikatu.
 10. Wydawca Karty nie ponosi odpowiedzialności za zgubienie, zniszczenie oraz kradzież Karty. W razie utraty Karty jej duplikat nie będzie wydany.
 11. Karta jest ważna przez okres 6 miesięcy od daty jej zakupu. Nie ma możliwości przedłużenia terminu ważności Karty Podarunkowej.
 12. Dodatkowe informacje dotyczące Centrum Rozrywki Spin City dostępne są na stronie www.spincity.pl
 13. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Cinema City. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następować będzie w celu umożliwienia świadczenia przez Cinema City usług oraz dostarczenia towarów określonych w niniejszych warunkach, a zamówionych przez Użytkownika. Dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celu ulepszania produktów i usług Cinema City, realizacji działań marketingowych własnych produktów i usług oraz ochrony praw Cinema City, w szczególności przed roszczeniami – na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu administratora obejmującego dążenie do rozwoju i promowania usług Cinema City. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w innych celach, na podstawie odrębnej zgody Użytkownika, zgodnie z zakresem każdorazowo określonych w treści zgody. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda Użytkownika), b (czynności niezbędne do realizacji usługi) i f (uzasadniony interes prawny Administratora) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, w niektórych przypadkach niezbędne dla możliwości realizacji Umowy.
  Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a także o prawo do przenoszenia danych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  Dane będą przechowywane, przez okres obowiązywania Umowy oraz po jej zakończeniu, do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń z tytułu Umowy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@cinema-city.pl lub korespondencyjnie: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa.
  Więcej informacji o zasadach i podstawach przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.

 

§ 8

REKLAMACJE

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać nie później, niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji spornej.
 3. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Zakręcone Czwartki w Spin City”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5.  Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 
 6. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze managera Klubu oraz w serwisie internetowym, pod adresem www.spincity.pl (Polityka prywatności).
 1. Przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest umożliwienie uczestnictwa w promocji oraz rozpatrywanie reklamacji.

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu w biurze managera Klubu oraz na stronie internetowej www.spincity.pl.

2.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Promocje nie łączy się z innymi promocjami.

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie będzie miało to wpływu na prawa już nabyte przez Uczestników na podstawie Regulaminu.

 

 

Warszawa, 01.01.2022

Spin City

szczegóły

budynek Cinema City Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 126 A

01-466 Warszawa

tel. 22 2419573

Pon. - Pią. 10:00-00:00 | So. - Nie. 10:00-00:00