Regulaminy


Regulamin Promocji

„Zakręcone Czwartki w Spin City”

 

§1

Postanowienia ogólne

 1.  Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Zakręcone Czwartki  w Spin City” („Promocja”), warunki korzystania i czas trwania Promocji.
 2.  Organizatorem akcji jest spółka pod firmą Cinema City Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 zwana dalej: „Organizatorem”.

 

 1. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze managera Klubu oraz w serwisie internetowym, pod adresem www.spincity.pl
 2. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne materiały  informacyjne, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy.

 

§2

Promocje „Zakręcone Czwartki  w Spin City”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja obowiązuje w dniach 15.02.2019 – 30.06.2019r.
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 30.06.2019
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

Zasady promocji „Zakręcone Czwartki  w Spin City”

 

 1. Promocja dotyczy gry w kręgle na jednym torze, w czasie 60 min. Maksymalna liczba osób, mogących uczestniczyć w grze na jednym torze wynosi 8.
 2. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych obowiązuje w czwartki  w godzinach 10:00 – 24:00
 3. Promocja „Zakręcone Czwartki” nie obowiązuje w dni świąteczne i ustawowo wolne od pracy.
 4. Promocyjna cena gier na torze bowlingowym jest stała, niezależnie od ilości osób biorących udział w grze  (z zastrzeżeniem pkt.1)  i wynosi 69zł/ brutto/60minut.
 5. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych nie podlega ograniczeniom wiekowym.
 6. Promocyjna sprzedaż gier na torach bowlingowych jest skierowana do klientów indywidualnych (jedna osoba może wykupić jednocześnie maksymalnie 2 tory na czas 2 godzin). 
 7. Promocyjna cena nie dotyczy organizacji eventów, imprez firmowych. 

 

§ 3

Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać nie później, niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji spornej.
 3. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Zakręcone Czwartki w Spin City”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5.  Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 

 

 

§ 4

Postanowienia końcowe

 

1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu w biurze managera Klubu oraz na stronie internetowej www.spincity.pl.

2.W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Promocji

„Happy Hours” w Spin City

 

§1

Postanowienia ogólne

 1.   Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady promocji „Happy Hours” („Promocja”), warunki korzystania i czas trwania Promocji.
 2.   Organizatorem akcji jest spółka pod firmą Cinema City Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000707019, NIP 521-30-97-055, reprezentowana przez CC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

 zwana dalej: „Organizatorem”.

 

 1.   Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w biurze managera Klubu oraz w serwisie internetowym, pod adresem www.spincity.pl
 2.   Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
 3.   Zasady Promocji reguluje w sposób wiążący niniejszy Regulamin. Wszelkie inne materiały informacyjne, ulotki i broszury mają charakter pomocniczy.

 

§2

Promocje „Happy Hours”– zasady ogólne  i warunki uczestnictwa

 

 1. Promocja trwa w dniach 15.02.2019 – 30.06.2019r. 
 2. Czas trwania promocji może zostać wydłużony, o czym poinformuje Organizator do dnia 30.06.2019r.
 3. Promocja prowadzona jest w klubie Spin City, w Warszawie, przy ul. Powstańców Śląskich 126a, 01-466 Warszawa, zwanym dalej „Klubem”.

§3

Zasady promocji „Happy Hours”

 

 1. Promocja „Happy Hours” (zwana dalej HH), prowadzona jest w dni robocze, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 17:00 – 20:00.
 2. Promocja dotyczy:

a)      sprzedaży piwa marki Lech oraz marki Tyskie, o pojemności 0.5l, sprzedawanego z dystrybutora;

b)      sprzedaży drinków: „Mojito”, „Kamikadze”, „Sex on the beach”, ”Cosmopolitan”, „Tequila Sunrise”

 1. Promocyjna sprzedaż napojów alkoholowych skierowana jest do osób pełnoletnich, które w okresie trwania Promocji, w dniach roboczych, od poniedziałku do czwartku, w godzinach 17:00-20:00, zakupią w ramach jednego zamówienia:

a)      duże (0,5l) piwo marki Lech lub Tyskie, nalewane z dystrybutora

lub

b)      drinka, wybranego spośród napojów objętych promocją (pkt. 2b)

 1. W razie wątpliwości, dotyczących pełnoletniości Klienta, personel ma prawo wylegitymować Klienta, a w razie odmowy - odmówić sprzedaży alkoholu.
 2. Cena promocyjna wyniesie 6zł brutto za jedno piwo oraz 9.90 zł za drinka.

§ 4

Reklamacje

 

 1. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo do składania reklamacji.
 2. Reklamacje należy składać nie później, niż w terminie 14 dni od daty zaistnienia sytuacji spornej.
 3. Reklamacje, pod rygorem nieważności, należy składać wyłącznie listem poleconym, na adres Organizatora: ul. Fosa 37, 02-768 Warszawa, z dopiskiem „Happy Hours”.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 5.  Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana listem poleconym na adres zwrotny, który należy podać w piśmie reklamacyjnym. 

 

§ 5

Postanowienia końcowe

 

 

 1. Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona do wglądu w biurze managera Klubu oraz na stronie internetowej www.spincity.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami, dotyczącymi sprzedaży alkoholu. 

 

 

Spin City

szczegóły

budynek Cinema City Bemowo

ul. Powstańców Śląskich 126 A

01-466 Warszawa

tel. 22 2419573

czynne: 10:00-00:00 pt-sb: do 03:00